Home Stay Lim Mong

 • Lim Mong, Lim Thai , Mu Cang Chai, Tỉnh Khác

  Việt Nam , 10000

 • 0989082203

 • Cung cấp dịch vụ ăn nghỉ qua đêm với người dân bản địa, thuê xe máy, bay dù, cắm trại

 • 3_2.jpg
 • 3_3.jpg
 • 3_4.jpg
 • 3_5.jpg
 • 3_6.jpg
 • 3_7.jpg
 • 3_8.jpg