1

Lịch của chúng tôi được chock đầy đủ các lớp học ngoài trời, xây dựng kỹ năng phòng khám, các sự kiện tình nguyện viên và nhiều hơn nữa cách để kết nối. Tìm lớp học, các sự kiện và nhiều hơn nữa

Quan hệ đối tác của chúng tôi bắt đầu ở cấp địa phương, với sự hướng dẫn chính từ 10.000 nhân viên của chúng tôi. Thông tin thêm về quan hệ đối tác phi lợi nhuận REI
Từ hẻo lánh nấu ăn để đi thuyền kayak, xe đạp leo núi và nhiều hơn nữa, trau dồi kỹ năng ngoài trời của bạn với các chuyên gia thân thiện ở ngoài trời Trường REI .
Sẵn sàng để thử một hoạt động ngoài trời mới? Thuê trước khi mua! Xem thiết bị thuê ngoài trời mang theo cửa hàng REI địa phương của bạn